PENSION, OPSPARING, GENERELT, FOLKEPENSION, FØRTIDSPENSION

Svar til Må man gerne tage førtidspension med til Uganda ?

Flag 09-05-14 ~Et minuts læsning · 130 ord

Måske. Du kan selv tjekke yderligere på nedenstående link:

«Som statsborger i Danmark, et EU-/EØS-land, eller Schweiz kan du tage din pension med til udlandet, selvom du flytter til et land, der ikke er omfattet af Danmarks aftaler på området, hvis:

du er folkepensionist og har boet i Danmark i 30 år, før du blev pensionist. Du kan ikke tage pensionstillægget med du har boet i Danmark i mindst ti år eller ¼ af tiden, fra du fyldte 15 år, til du får pension. Bopælsperioden skal være sammenhængende og grænse op til pensionstidspunktet. Du kan ikke tage pensionstillægget med.

Hvis du har været erhvervsaktiv i et EU-/EØS-land eller Schweiz, kan perioder, hvor du har optjent ret til folke- eller førtidspension i et af landene, medregnes til opfyldelse af bopælskravene.»

https://www.borger.dk/Sider/International-pension-flytte.aspx?NavigationTaxonomyId=acbf61da-e05b-4d68-9017-ecb3a382d193

Skribentmail: