GENERELLE, FORHOLD, GENERELT

Svar til Jan Holst

Flag 09-02-15 ~Et minuts læsning · 171 ord

En pensionsmodtager har pligt til at informere om forhold, som kan medføre ændring af beregningen af pension eller genoptagelse af pensionssagen.

En folkepensionist må tjene op til 60.000 kr/år, før der kan blive tale om omberegning, og har ikke pligt til at oplyse om beløb op til den størrelse.

En førtidspensionist har IKKE pligt til at informere, hvis vedkommende kan arbejde 8 minutter/dag, da dette næppe kan betragtes som en ‘væsentlig forbedring’ af arbejdsevnen, og næppe heller kan indbringe en fortjeneste, som kan medføre en ændring af beregningen. 8 min/dag, 5 dage om ugen, giver uden feriepause 35 timer/år, så timelønnen skal være anselig, for at det kan medføre en fortjeneste, man kan leve af.

I øvrigt: Grænsen for at kunne blive visiteret til flexjob går ‘langt under 12 timer/ugen’. En arbejdsevne på 8 min./dag eller 40 min/uge er formodentlig så langt under, at det næppe er nok til visitering til flexjob. Skyldes den nedsatte arbejdsevne en kronisk lidelse, vil man med en arbejdsevne på mindre en time/uge blive tilkendt førtidspension.

Skribentmail: