GENERELLE, FORHOLD, JURA, REGLER, ARVEFORHOLD, BÅDE

Ingen sharialov i Tyrkiet

Flag 03-11-11 ~2 minutters læsning · 340 ord

Tyrkiet er ikke et muslimsk land, Tyrkiet er et land, som har en befolkning, hvis flertal er muslimer.

Forskellen på at et land er muslimsk, og at det er et land med en muslimsk befolkning, er lovgivningen. Tyrkiets lovgivning er IKKE baseret på islamisk lov. Sharia gælder IKKE i Tyrkiet.

Tyrkiet har en folkevalgt regering. Tyrkiet er et demokrati, med en lovgivende, en udøvende og en dømmende magt.

I perioden fra den tyrkiske republik blev dannet i 1923, til ca. 1930 blev der indført ny lovgivning for ægteskab, arv, handel, kontrakter, administration, straf, undervisning – kort sagt på alle områder. Tyrkiet hentede inspiration til sin lovgivning i Schweiz, Tyskland, Frankrig og Italien. Det er fortsat lovgivningen i de lande, Tyrkiet undersøger, når der er behov for ændringer, men i de seneste ca. 10 år har Tyrkiet også fulgt udviklingen i lovgivningen i EU. Blandt andet er forbrugerlovgivningen stærkt inspireret af EU’s direktiver om forbrugerbeskyttelse.

Selv om Tyrkiets lovgivning ikke til forveksling ligner dansk, er den således ikke mere fremmedartet end schweizisk, tysk, italiensk og fransk.

Dem, der måtte drømme om at blive viet i Tyrkiet (evt. til en tyrkisk statsborger), skal være opmærksomme på, at det i Tyrkiet er FORBUDT ved lov at holde en religiøs ‘vielse’ FØR man er blevet viet borgerligt (den tyrkiske civillovs art. 143 og straffelovens art. 230). Det kan i værste fald koste fra 2 til 6 måneders fængsel, både for parret og for den, der ‘vier’ dem. Endvidere er en religiøs ‘vielse’, som foregår i Tyrkiet UGYLDIG, uanset om den er foretaget af en imam, præst eller rabbiner. Et par, som kun er blevet religiøst ‘viet’, er altså slet ikke blevet viet i lovens forstand.

Den første juli næste år (2012) træder der en ny obligationslov i kraft. Der er en række væsentlige ændringer. En af dem er, at den et-årige frist for forældelse af visse erstatningskrav bliver udvidet til 2 år. Det er usikkert, hvilken forældelsesfrist, der vil skulle gælde for krav, der vil falde for den et-årige forældelse den 1. Juli 2012.

Skribentmail: