GENERELLE, FORHOLD, GENERELT, BUREAUKRATI

Forskellige landes myndigheder og attester

Flag 12-03-14 ~Et minuts læsning · 19 ord

Du får ALDRIG en udenlandsk myndighed til at attestere på hinandens blanketter. Danske blanketter SKAL attesteres/udfyldes af DK SKAT.

Skribentmail: