GENERELLE, FORHOLD, GENERELT

Bemærkning til Søren Østergaard

Flag 14-01-09 ~Et minuts læsning · 141 ord

Kære Søren,

Tin din behagelige orientering skal jeg som formand for DKAlanya, den danske forening i Alanya og omegn, lige henlede opmærksomheden på at foreningen intet har med nogen «formandsforening» at gøre, og mig bekendt er heller ingen fra bestyrelsen bekendt med en sådan.

At jeg har været ansat i RHS i en periode på 5 mdr tilbage i 2008 er korrekt, men jeg har mere end svært ved at se hvad det har med noget som helst at gøre.

At kalde DKAlanya for en «kaffeklub» er en udtalelse fra en der ikke aner hvad DKAlanya er for en størrelse, men det ville du have vidst hvis du som de mere end 210 andre danskere, primært boligejere, havde været medlem af foreningen.

Alle er velkomne i den danske forening,uanset status, stilling og alder.

De bedste hilsner

Bo Weber Christensen

DKAlanya

Formand

Skribentmail:

Mere info: http://www.dkalanya.com