BOLIG, GENERELT, BOPÆL

Tommy P. Christensen

Flag 30-12-14 ~Et minuts læsning · 180 ord

Tommy P. Christensen er cand.mag. i historie og kunsthistorie, og han er leder af Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO). Han bor i Malmø (Sverige).

Knappenål Steder *)
- bor i Malmø (Sverige) - er leder af Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO)
- har fra 2002 til 2007 været museumsinspektør/museiintendent/ansvarlig for de maritime samlinger ved Malmö Museer
- har fra 1995 til 2004 været universitetslektor i retshistorie ved Københavns Universitet / Juridisk Fakultet
- har fra 1993 til 1995 været formidlingsinspektør ved Odense Bys Museer / Den Fynske Landsby
- har fra 1992 til 1993 været arkivar på Fiskeri- og Søfartsmuseet
- har fra 1990 til 1992 været stationsleder på Radio Amager/Brøndby
- har tidligere været oversætter ved Gyldendal
- er cand.mag. i historie og kunsthistorie fra Københavns Universitet (1976 – 1990)

* ) Fusionerede steder optræder oftest med det aktuelle navn.

De anførte tilknytninger stammer fra tilsammen 8 forskellige kilder fordelt på 8 forskellige medier.

Nationalitet: Dansk.

Tommy P. Christensen er født i stenbukkens tegn.

Personligt websted på dansk.

  1. Dansk beskrivelse på nettet.

Seneste opdatering af tabel: 30-12-2015

Mere info: https://sites.google.com/site/tommypers/home