cambridge university cambridge university (66)

Kristian Rahbek Knudsen er violinist og ph.d., og han er ansat ved Aarhus Symfoniorkester ...

Erik Brummerstedt (afdød) var dr.med.vet., og han var i en periode ansat ved Københavns Universitet ...

Annegrete Zobbe er lærer og indehaver af oversættelses firma, og hun er ansat ved Den fri Hestehaveskole ...

Anne Marie Heckscher er jurist, og hun er ansat ved Direktoratet for Kriminalforsorgen ...

Henrik Bach Mortensen er Cand.polit. og m.phil., og han er ansat ved Dansk Arbejdsgiverforening (DA) ...

Patricia Crone (afdød) var ph.d ...

Mogens Peter Carl er økonom, MBA og selvstændig konsulent, og han har i en periode været ansat ved EU ...

Jes Randrup er Master i kinesiske studier samt bachelor i politik og sociologi, og han er ansat ved DLG ...

Jesper Lau Hansen er dr.jur., og han er ansat ved Københavns Universitet ...

Mads Ravn er ph.d. i arkæologi, og han er ansat ved Vejle Museerne. Han har i en periode boet i Norge ...

Jørgen S. Steenfelt er civilingeniør og ph.d ...

Mads Bruun havde en bachelor fra Cambridge University, og den ville han gerne bygge en kandidatgrad ovenpå fra ...

Knut Conradsen er kandidat i matematik, og han er ansat ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) ...

Philip Risbjørn er cand.jur., LL.M ...

Ole Frilev Olesen er ph.d ...

Henry Meyhoff er møbelarkitekt, og han ejer Outsidedesign. Han har tidligere boet i England som voksen ...

Rasmus Gjedssø Bertelsen er cand.scient.pol., og han er ansat ved Tromsø Universitet. Han har i en periode boet i Norge ...

Helle Vibeke Munch Andersen er tidl. fotomodel, og hun ejer Helle's Kitchen. Hun har i en periode boet i USA ...

Elias Bredsdorff (afdød) var dr.phil ...

Poul Behrendt er mag.art. og forfatter, og han har i en periode været ansat ved Københavns Universitet ...

Børge Dahl er cand.jur. og dr.merc., og han er ansat ved Højesteret ...

Murray Stewart er organist og dirigent, og han har tidligere været ansat ved Aarhus Symfoniorkester ...

Carsten Bjerg, og han har i en periode været ansat ved Grundfos. Han har i en periode boet i England (East of England) ...

Morten Meldal er civilingeniør og ph.d., og han er ansat ved Københavns Universitet ...