burlington magazine burlington magazine (1)

Gertrud Købke Sutton er kunsthistoriker, og hun har tidligere haft et tillidshverv hos Foreningen af Danske ...