bukh bukh (1)

Hans Jacob Esmann Olesen (afdød) var cand.polyt., og han var i en periode ansat ved Helsingør Skibsværft ...