brammer brammer (1)

Jakob Alkil, og han er ansat ved Ford Motor Co.. Han bor i England ...