bolddk bolddk (1)

Kresten Buch er økonom, og han ejer 88mph. Han har i en periode boet i Kenya (Nairobi området) ...