board network board network (1)

Ditte Kirstein Brammer er cand.merc., og hun er ansat ved Brammer og Co.. Hun har tidligere boet i Canada som voksen ...