beskæftigelsesministeriet beskæftigelsesministeriet (10)

Otto Wandall Holm (afdød) var cand.jur., og han var tidligere ansat ved Revalideringscentret for Fyn og Langeland ...

Hans Hækkerup (afdød) var cand.polit., og han var i en periode ansat ved den danske regering ...

Steen Müntzberg er cand.jur., og han er ansat ved Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Han har i en periode boet i Belgien ...

Flemming Ibsen er cand.polit., og han er ansat ved Aalborg Universitet. Han har i en periode boet i Frankrig ...

Mads Roke Clausen er økonom, og han er ansat ved Mødrehjælpen. Han har tidligere boet i Skotland som voksen ...

John Povelsen (afdød) var cand.scient.adm., tidl ...

J. Ole Jørgensen er advokat, og han har tidligere været ansat ved Arbejdsmiljørådet ...

Hans Horst Konkolewsky er cand.phil ...

Henrik Hassenkam (afdød) var cand.polit. og lic.merc., og han var i en periode ansat ved DSB ...