atlas atlas/brasilien/rio de janeiro (1)

Aksel Drejet (afdød) var civilingeniør, og han havde i en periode et tillidshverv hos J. Lauritzen ...