aon consulting aon consulting (2)

Finn Blaavand, og han er ansat ved Difko. Han ejer (ferie)bolig i Frankrig ...

Søren Schock Petersen er kandidat i forsikringsmatematik, og han er ansat ved Alka Forsikring ...