agco agco (2)

Niels Kurup er cand.oecon., og han har i en periode været ansat ved Brødrene Dahl ...

Nils Skibsted er cand.polyt., og han har i en periode været ansat ved AGCO ...