academy of fine arts academy of fine arts/croatia/zagreb (1)

Sonja Lucien er kunstmaler, og hun har i en periode studeret ved Academy of Fine Arts. Hun bor i Italien ...