århus universitet århus universitet/psykologisk institut (2)

Svend Kjeldsen er bodhrán spiller, ph.d. og psykolog, og han har i en periode ejet Roots Music Agency ...