århus universitet århus universitet/kemisk institut (8)

Jørgen Kjems er ph.d. i biostrukturkemi, og han er ansat ved Aarhus Universitet. Han har tidligere boet i USA ...

Jan Linderberg er fil.dr. og fagbogsforfatter, og han har i en periode været ansat ved Aarhus Universitet ...

Birgit Schiøtt er cand.scient. i kemi og fysik, og hun er ansat ved Aarhus Universitet. Hun har tidligere boet i USA ...

Poul Erik Hansen er dr.scient., og han er ansat ved Roskilde Universitets Center (RUC) ...

Gregers Rom Andersen er ph.d. i makromolekylær krystallografi, og han er ansat ved Aarhus Universitet ...

Niels Chr. Nielsen er ph.d., og han har i en periode været ansat ved Aarhus Universitet ...

Mikael Bols er kemiingeniør og ph.d., og han er ansat ved Københavns Universitet ...

Julio E. Celis er ph.d. i biokemi, og han har i en periode været ansat ved Aarhus Universitet ...