århus universitet århus universitet/det sundhedsvidenskabelige fakultet/afdeling for parodontologi og oral gerontologi (1)

Thorkild Karring er dr.odont. og forfatter, og han har i en periode været ansat ved Aarhus Universitet ...