ålborg sygehus ålborg sygehus/neorologisk afdeling (1)

Per Henrik Hansen (afdød) var speciallæge i neurologi og tidligere selvstændig praktiserende speciallæge, og han var i ...