hans schimmelmann hans schimmelmann (1)

Med den siddende regering i spiden, er arbejdet med indførelsen af stavnsbåndet tilendebragt, og med kraftig opbakning ...