a. bachmann a. bachmann (1)

Svindel er det bedste ord pa Dansk som er dakkende for Fikret/Tropikal bebyggelsen ı Oba Hassan som er repræsentant ...