saudi-arabien alle-regioner (30)

Seneste poster om Alle Regioner (region) - 30 i alt

Jens Kauffmann, og han er ansat ved Arla Foods. Han har i en periode boet i Kina ...

Poul Hjortkjær Pedersen er cand.med., og han har i en periode været ansat ved Herlev Hospital ...

Anne Sofie Vemmelund Christensen er cand.mag. i historie og museologi, og hun er ansat ved Varde Museum ...

Gunnar Baatrup er dr.med., og han er ansat ved Syddansk Universitet ...

Jørgen S. Steenfelt er civilingeniør og ph.d ...

Lars Friis Hansen er bachelor i sport og legemsøvelser samt tidl ...

Gunnar Schiøler, og han har i en periode været ansat ved Sundhedsstyrelsen ...

Helmer Ring Larsen er dr.med ...

Poul Sindberg Eriksen (afdød) var dr.med., og han var i en periode ansat ved Næstved Sygehus ...

Jørn Larsen er speciallæge i plastikkirurgi, og han har i en periode været ansat ved Aarhus Universitetshospital ...

Erik Juhl er dr.med., og han har i en periode været ansat ved Lundbeck ...

Henning Sørensen (afdød) var dr.med., og han var i en periode ansat ved Bispebjerg Hospital ...

Jørgen Georg Jacobsen er dr.med., og han har i en periode været ansat ved Sygehus Vendsyssel ...

Walther Falholt (afdød) var dr.med., og han var i en periode ansat ved Nordsjællands Hospital ...

Kristian Thestrup Pedersen er dr.med ...

Jacob Kurek, og han er medejer af Henning Larsen Architects (HLA). Han bor i Saudi Arabien (Riyadh) ...

Birgit Peitersen er speciallægekonsulent, og hun har i en periode været ansat ved Hvidovre Hospital ...

Sven Erik Nordberg er handelsuddannet og HD i udenrigshandel, og han har i en periode været ansat ved Leo Pharma ...

Hans Melchior Nissen (afdød) var dr.med ...

Ole Halberg (afdød) var speciallæge i samfundsmedicin og administrativ medicin, og han havde tidligere et tillidshverv ...

Niels Jørgen Secher er gynækolog, og han er ansat ved Hvidovre Hospital ...

Sten Müllertz er dr.med. og cand.mag. i fransk, og han har i en periode været ansat ved Sultan Qaboos University (SQU) ...

Esben Nielsen er eksportsælger, og han ejer Quantum. Han har i en periode boet i Saudi Arabien (Jeddah området) ...

Sheela Maini Søgaard er cand.merc.int., og hun er ansat ved Bjarke Ingels Group (BIG). Hun har i en periode boet i USA ...

Christian M. Ingerslev, og han er ansat ved Mærsk Tankers. Han har i en periode boet i Saudi Arabien (Riyadh) ...