VIRKSOMHED, SKATTER, AFGIFTER, VIRKSOMHEDSETABLERING

Flytning af virksomhed til Polen med skat på 19 pct.

Flag 25-05-12 ~2 minutters læsning · 305 ord

Skatteministeriet bedes bekræfte:

 • at den danske stat og det danske skattevæsen (Skat) vil respektere dobbeltbeskatningsoverenskomsten (DBO) med Polen.

 • at beskatningsretten tilhører Polen for polske virksomheder ejet af i Danmark bosidende forretningsdrivende, som har flyttet deres virksomheder med den formelle registrering til Polen som polsk registrerede enkeltmandsvirksomheder, polske selskaber og filialer af udenlands

 • at Skat ikke kan eller vil forsøge at opkræve skat af forskellen på den polske marginalskat på 19% for polske personlige virksomheder og den for Danmark meget høje marginelle skat på indkomster.

 • at beskatningsretten tilhører Polen, selv om en del eller meget arbejde udføres eksempelvis i Danmark men uden fast driftsted i Danmark.

 • at det også gælder, selv om indtægtsskabende arbejder udføres af danske statsborgere fast bosidende i Danmark.

 • at direktionens bopæl i Danmark ikke i sig selv flytter beskatningsretten af de polsk registrerede virksomheder til Danmark.

Eksempler:

 • Virksomheder inden for rengøringsbranchen, som allerede i dag konkurrerer med udenlandske virksomheder og andre virksomheder, som minimerer skat ved at optræde som dele af religøse og skattefrie organisationer.

 • Virksomheder som leverer konsulentassistance, programmering, WEB-design og hosting ETC.

 • Håndværkervirksomheder med entrepriser på skiftende arbejdspladser med mindre end 12 måneders varighed.

Noter:

 • Jeg har læst DBO og en masse skattelove og jura omkring virksomheder.

 • Jeg ved, at der findes nogle højst mærkværdige skatterådsafgørelser, om at et selskabs indkomst MED fast driftsted i Danmark kan flyttes til eksempelvis Polen, fordi direktøren har privat bopæl DER.

 • Danmark er et meget lille land og der er jo ingen grund til at leve med den meget høje danske personlige marginalskat med de samtidige meget høje indirekte punktafgifter, når de fleste Østeuropæiske lande har en beskatning på omkring 20% eller endnu mindre.

 • Den polske marginalskat for erhvervsdrivende er som nævnt 19%.

 • De store danske virksomheder, som har flyttet en del af deres virksomhed har allerede denne fordel.

Med venlig hilsen

Ejler Ottesen

Skribentmail: