asta nielsen asta nielsen (1)

Asta Nielsen (afdød), og hun var i en periode ansat ved Det ny Teater. Hun boede i en periode i Tyskland ...