andreas hårder andreas hårder (1)

Andreas Haarder (afdød) var cand.mag. i engelsk og dansk samt dr.phil ...