JOB, BOLIG, GENERELT, BOPÆL, UDSTATIONERING

Jens Bach

Flag 05-03-17 ~Et minuts læsning · 203 ord

Jens Bach er forstkandidat, og han er teknisk chef for Solrød Kommune / Teknik- og miljøforvaltningen (fra 09-2013). Han har fra 01-1997 til 01-1999 boet på Papua Ny Guinea.

Knappenåle Steder *)
- har fra 01-1997 til 01-1999 boet på Papua Ny Guinea - er teknisk chef for Solrød Kommune / Teknik- og miljøforvaltningen (fra 09-2013)
- har fra 11-1995 til 12-1996 boet i Wales - har fra 01-2007 til 08-2013 været ansvarlig for Plan-Byg-Erhverv-Kultur for Thisted Kommune / Teknisk forvaltning
- bor i Hovedstaden (Danmark) - har fra 04-1999 til 12-2006 været projektleder i Cowi
- har fra 01-1997 til 01-1999 været udstationeret på Ny Guinea for EU / Kommissionen
- har fra 11-1995 til 12-1996 været foreman hos Fountain Forestry Limited under F&W / Wales
- har fra 05-1995 til 09-1995 været underviser på Københavns Universitet / Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE)
- har fra 01-1993 til 04-1995 været udviklingsmedarbejder ved Mellemfolkeligt Samvirke
- er forstkandidat fra Københavns Universitet / Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) (1986 – 1992)

* ) Fusionerede steder optræder oftest med det aktuelle navn.

De anførte tilknytninger stammer fra tilsammen 7 forskellige kilder fordelt på 7 forskellige medier.

Nationalitet: Dansk.

Seneste opdatering af tabel: 05-03-2017