JOB, UDDANNELSE, FORSKNING, GENERELT, GØR, DET, SELV, BOPÆL, STUDIEOPHOLD

Jørgen Rassing

Flag 11-03-12 ~Et minuts læsning · 208 ord

Jørgen Rassing er dr.phil. og lic.pharm., og han har tidligere været koncernforskningsdirektør ved Akzo Nobel / Coatings / Netherlands. Han har tidligere boet i Nederland som voksen.

Knappenåle Steder *)
- har tidligere boet i Nederland som voksen - har tidligere været koncernforskningsdirektør ved Akzo Nobel / Coatings / Netherlands
- har fra 1972 boet i Salford-området (England) - har fra 1987 været underdirektør for Akzo Nobel / Deco
- har fra 1972 boet i College Park-området (USA) - har fra 1985 været leder af Akzo Nobel / Deco / Kemisk Afdeling
- bor i Holte (Danmark) - har fra 1982 til 1985 været rektor ved Københavns Universitet / Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) / School of Pharmaceutical Sciences
- har fra 1972 været professor i kemi ved Roskilde Universitets Center (RUC)
- har fra 1972 været amanuensis og lektor ved Københavns Universitet / H. C. Ørsted Instituttet
- er studieophold ved University of Salford (1972)
- er studieophold ved University of Maryland (1972)
- er dr.phil. fra Københavns Universitet (1972)

* ) Fusionerede steder optræder oftest med det aktuelle navn.

De anførte tilknytninger stammer fra tilsammen 9 forskellige kilder fordelt på 9 forskellige medier.

Nationalitet: Dansk.

Jørgen Rassing er født i fiskenes tegn.

Seneste opdatering af tabel: 11-03-2013