MELLEMMENNESKELIGT, JURA, REGLER

Aegteskab

Flag 16-08-02 ~Et minuts læsning · 205 ord

Aegteskabets indgaaelse

Danske statsborgere bosat i Luxembourg kan vaelge at indgaa aegteskab i Danmark eller i Luxembourg. AEgteskabet vil i begge tilfaelde blive anerkendt af begge stater.

Registreret partnerskab kendes ikke i Luxembourg. Partnerskaber registreret i Danmark anerkendes ikke i Luxembourg

Aegteskabet oploesning

Sager vedr. aegteskab kan kun anlaegges for danske domstole hvis (1) den sagsoegte har sit domicil i Danmark, hvis (2) sagsoeger har sit domicil i Danmark og har haft det i de sidste to aar (har sagssoeger ikke haft sin bopael i Danmark i de sidste to aar kan en tidligere bopael i Danmark ligeledes foere til danske domstoles internationale kompetence) , hvis (3) begge aegtefaeller er danske statsborgere, og den sagssoegte ikke modsaetter sig sagsanlaegget, eller hvis (4) skilsmissen soeges paar grundlag af en separation, der er meddelt i Danmark indenfor de sidste fem aar.

Danske domstole anvender udelukkende dansk ret paa en skilsmisse ved afgoerelse om foraeldremyndighed og om underholdsbidrag.

Luxembourgske domstole anvender derimod ogsaa fremmed ret i skilsmissesager. Er begge aegtefaeller danske statsborgere, vil luxembourgske domstole anvende dansk aegteskabsret. Er en dansker gift med en person af en anden nationalitet, vil den luxembourgske dommer anvende luxembourgsk lov, hvis begge aegtefaeller havde deres domicil i Luxembourg medens de var gift.