VIRKSOMHED, SKATTER, AFGIFTER, BANKHEMMELIGHED, FORMUESKAT, OFFSHORE

Liechtenstein selskaber og fonde

Flag 16-05-06 ~3 minutters læsning · 558 ord

Stift dit selskab eller fond i Liechtenstein, en af verdens mest eksklusive offshore destinationer. Liechtenstein selskaber og fonde har en agtet profil i Europa sammenlignet med andre mere eksotiske offshore destinationer, dette skyldes dels den agtede lovgivning i det lille fyrstedømme, men også det faktum at der er krav til indskudskapital og at der betales skat i disse selskaber, skatten er dog beskeden.

Liechtenstein - en af verdens ældste offshore destinationer.

Det første offshore IBC selskab (International business company) så dagens lys i en af verdens ældste offshore jurisdiktioner: Liechtenstein. Baggrunden var, at Liechtenstein efter første verdenskrig ønskede at distancere sig fra Østrig og Tyskland og i stedet lægge sig op af Schweiz, der havde en god, stabil økonomi. Liechtenstein havde stærkt behov for udenlandske investeringer og opfandt derfor IBC selskabet, der ikke betalte skat, så længe det handlede internationalt. I 1926 faldt lovgivningen på plads, og Liechtenstein ramte med sin nye strategi et kæmpe marked, der betød en stærk opblomstring i Liechtensteins økonomi. Liechtensteins offshore selskaber var således forløbere for de Offshore selskaber, vi kender i dag. Liechtenstein har en klar fordel frem for mange andre lidt mere eksotiske offshor destinationer, her kan fremføres:

¤ Godt og stabilt banksystem

¤ Placering centralt i Europa

¤ Stabil og efterprøvet lovgivning

¤ Bankhemmelighed sikret i grundloven

¤ Nemt at komme til Landet fra Scandinavien

Liechtenstein er naturligvis også fulgt med udviklingen og byder idag på en bred vifte af services og selskabsløsninger.

Hvem bruger IBC selskaber?

I dag benyttes IBC selskaber både af privatpersoner og forretningsfolk. Her er en række eksempler:

Private investorer

Private daytraders

Private personer, der ønsker anonyme bankkonti

Private personer, der arbejder freelance

Private personer der for en kortere eller længere tid er udstationeret eller fast arbejder i udlandet

Selskaber, der driver international handel

Selskaber, der har brug for et holdingselskab, eller en komplet international konstruktion

Selskaber, der ønsker at minimere skat

Selskaber eller private der ønsker at beskytte patenter og varemærker

Liechtenstein info:

Hovedstad: Vaduz

Arbejdsløshed: 1,2 %

Indbyggere: 34.000

Valuta: Schweizer Frank

Inflation: ca. 0,5%

Fyrstedømmet er kun 25 kilometer langt og 6 kilometer bredt og er dermed et af de mindste monarkier i Europa. Liechtenstein ligger i Rhindalen mellem Østrig og Schweiz.

Person og formueskat:

Naturlige personer betaler ca. 19% i skat.

Formueskat: 0,9%

Selskabskat i Liechtenstein

Der differencieres mellem Holding, Lokale selskaber og selskaber der ikke opfylder disse krav.

Fast skat på 700 €

Patent- og varemærkeregistrering:

Gælder som for Schweiz. Schweiziske patenter gælder automatisk også i Liechtenstein.

Varemærker m.m.: Kan registreres direkte i Liechtenstein.

Opholdstilladelser: Er utrolig besværligt - og begrænses af myndighederne.

Politisk stabilitet i Liechtenstein:

Den politiske stabilitet i Liechtenstein er i top og der er dermed ingen risiko.

Retssystem: Udsprunget fra det Schweiziske og Østrigske retssystem. For selskaber gælder: «Person- og selskabsret af 20. Januar 1926» (Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR) vom 20. Januar 1926) samt: «Gesetz über das Treuunternehmen vom 10. April 1928»

Kontakt os vedr. information eller møde omkring etablering af Lichtenstein selskaber eller fonde

Klik her for kontakt

Lovlige aktionærlån og medarbejderlån!

I Liechtenstein offshore selskaber er aktionærlån og medarbejderlån lovlige og i overensstemmelse med deres lovgivning. Dermed åbners der op for en række fordele, set i forhold til andre selskabstyper. Dette er især en fordel for nystartede erhvervsdrivende, hvor økonomien godt kan være stram i starten. Også mange andre grupper kan drage fordel af dette.

Skribentmail:

Mere info: http://dintryghed.dk/liechtenstein_anstalt_aktiesel