http http://www.ingrid kristensen.dk (1)

Ingrid Kristensen er instruktør, koreograf og cand. mag. i kultur og formidling, og hun ejer Ingrid Kristensen og Co. ...