http http://www.hichristensen.net (1)

Henrik I. Christensen er ingeniør og ph.d., og han er ansat ved Georgia Tech. Han har i en periode boet i USA ...