http http://www.business.dk/global/sverige planlægger store skattesænkninger (1)