http http://nielssteensen.dk/da/ (1)

Niels Steensen (afdød) var anatom, geolog og teolog, og han studerede i en periode ved Københavns Universitet ...