JOB, GENERELT, UDSTATIONERING, BOPÆL

Lars Elle

Flag 19-03-13 ~Et minuts læsning · 155 ord

Lars Elle er civilingeniør, og han er indehaver af Common Sense Inc. (CSI). Han har fra 1994 til 1998 boet i Ghana (Accra-området).

Knappenåle Steder *)
- har fra 1994 til 1998 boet i Ghana (Accra-området) - er indehaver af Common Sense Inc. (CSI)
- har tidligere boet i Ghana som voksen - har fra 09-1998 til 2009 været medarbejder ved Danida / Evalueringskontoret
- bor i Vedbæk (Danmark) - har fra 1994 til 1998 været ambassaderåd og souschef på Den danske ambassade / Accra
- har fra 1983 været medarbejder ved Udenrigsministeriet
- har fra 1977 været ansat hos Carl Bro under Grontmij / Danmark
- har tidligere været udstationeret i Ghana for Hoff og Overgaard

* ) Fusionerede steder optræder oftest med det aktuelle navn.

De anførte tilknytninger stammer fra tilsammen 6 forskellige kilder fordelt på 6 forskellige medier.

Nationalitet: Dansk.

Lars Elle er født i fiskenes tegn.

Seneste opdatering af tabel: 19-03-2014