OFFENTLIG, ADMINISTRATION, JURA, REGLER, BILER, BUREAUKRATI

Svar Kørekort i Frankrig

Flag 15-06-09 ~Et minuts læsning · 133 ord

Hvad Danmarks Ambassade skriver:

KØREKORT

EU-kørekort anerkendes af de franske myndigheder, og det er således ikke nødvendigt at ombytte det danske kørekort til et fransk.

Justitsministeriets bekendtgørelse nr 801 af 22.09.2003 som trådte i kraft pr. 30.09.2003, indebærer at danskere med fast bopæl i udlandet ikke længere kan få udstedt dansk duplikatkørekort i tilfælde af tab/tyveri eller få fornyet et dansk kørekort.

Internationalt kørekort kan dog stadig opnås.

Fastboende danske opfordre derfor til at kontakte det lokale politipræfektur for udstedelse af fransk kørekort. En kørekorterklæring kan fås via Rigspolitiets færdselsafdeling.

Henvendelsen skal ske skriftligt.

Rigspolitichefen

Afdeling D

Landlystvej 34- 40

2650 Hvidovre

Fax.nr. + 45 45 15 01 76

Ansøgning om internationalt kørekort kan ske ved henvendelse til ambassadens konsulære ekspedition. Det bemærkes, at ekspeditionstiden normalt er 3-4 uger.

Se linket på webadressen

Skribentmail:

Mere info: http://www.ambparis.um.dk/da