GENERELLE, FORHOLD, GENERELT

Kommentar til Skat efter fraflytning Danmark

Flag 27-08-12 ~Et minuts læsning · 35 ord

For at få det korrekte svar, kan du stille spm. til Dit Europa eller

Ring til EUROPE DIRECT, EU’s generelle informationstjeneste, på frikaldsnummeret (*) 00800 6 7 8 9 10 11 fra overalt i EU.

Skribentmail:

Mere info: http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/enquiry/index_da.htm