SOCIAL, SUNDHED, SKATTER, AFGIFTER, RÅDGIVNING

Svar til Lønudbetaling i et andet EU-land

Flag 12-02-14 ~Et minuts læsning · 58 ord

Du gør nok klogt i at kontakte Dansk Erhverv eller Dansk Industri og ikke mindst skats udlandsafdeling. På de nedenstående links er der en del vejledning at hente. Vær opmærksom på at der er et nyt udstationeringsdirektiv, og at Schweiz netop har besluttet at de ikke længere vil være med i den fri bevægelighed for arbejdstagere.

http://di.dk/Personale/Personalejura/Nyheder/Nyhederomsatser/nytomlovgivningogregler/Pages/InformationomarbejdskraftensfriebevaegelighedfraEuropa-Kommissionen.aspx

https://www.danskerhverv.dk/Raadgivning/Ansaettelsesret/Udstationering/Sider/Udstationering.aspx

Skribentmail: