SOCIAL, SUNDHED, FORSIKRING

ALLE kan erhverve sundhedskort (sygesikringskort)

Flag 07-09-07 ~Et minuts læsning · 187 ord

Bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort (sygesikringskort) m.v.

BEK nr 995 af 10/08/2007 (Gældende)

Særligt sundhedskort

§ 12. Personer, der er berettiget til lovens ydelser uden at have bopæl her i landet, kan ved henvendelse til kommunen vælge sikringsgruppe med virkning 14 dage efter, kommunen har modtaget skriftlig anmodning herom. Fornyet skift mellem sikringsgruppe 1 og 2 kan tidligst ske 1 år herefter. Kommunen forsyner hvert år disse personer med et særligt sundhedskort.

http://147.29.40.90/_GETDOCI_/ACCN/B20070089605-REGL

Bekendtgørelse om den offentlige rejsesygesikring

BEK nr 896 af 10/07/2007 (Gældende)

I medfør af § 167 i sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes:

§ 1. Den offentlige rejsesygesikring omfatter personer, der er berettiget til ydelser efter sundhedslovens § 7, dvs. personer, der har bopæl her i landet.

Stk. 2. Den offentlige rejsesygesikring omfatter tillige personer, der ikke har bopæl i landet, men som ifølge overenskomster med andre stater eller EF-retten er dansk socialt sikrede, og som derfor er tildelt et særligt sundhedskort.

Stk. 3. Til personer, som ikke er forsynet med et sundhedskort, skal kommunen efter anmodning udstede et rejsesygesikringskort.

læs mere på de anførte links !

Skribentmail: