PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, FRADRAG, PENSION, MED, LØBENDE, UDBETALING

Beskatning af norsk pension i Danmark

Flag 13-05-08 ~Et minuts læsning · 170 ord

Jeg har i lang tid forsøgt at kortlegge beskatning af norsk pension i Danmark i henhold til diverse korrespondance i dagspressen og i Dobbeltbekatningsaftalen. I Norge får man fx et fradrag på nok. 19200.-efter man har fyldt 70 år. Dette fradrag kan øjensynligt ikke medtages til Danmark.

beskatningen i Norge er mere lempelig end i Danmark for pensionister, men fordi Norge ikke beskatter pensionen legger skattemyndighederne i Danmark den norske pension oveni og brandbeskatter pensionen Exemptionsmetoden kan i bruges.

Jeg mener at man i EU/EØS aftalen ikke må stille borgere ringere fra et land til et andet. Danmark har mulighed for at tage hensyn, men gør det ikke.

Den norske mindstepension er også lavere end den danske, hvilket kompenseres ved en lavere skat og nævnte fradrag ved fyldte 70 år.

Disse fordele ikke bare æder det danske skattevæsen, men ofte fordobles skatten, alt andet lige.

Har også læst en indlæg på denne hjemmeside af Kristian Halskov - men det virker mærkelig at man kan fratrække svenske kroner fra norsk pension

Skribentmail: