GENERELLE, FORHOLD, GENERELT, BRILLER

Pensionister udenfor EØS

Flag 01-12-15 ~2 minutters læsning · 215 ord

I dag er der mange pensionister som beholder sin bolig i Danmark og pendler frem og tilbage mellem lande udenfor EØS og Fædrelandet, udelukkende kun for at kunne beholde pensionstillægget, ældrechecken mv.

Enkelte overtræder endda reglerne og bliver udenfor EØS i mere end 6 mdr.

Mange har en ægtefælle, som ikke opfylder kravene for familiesammenføring, og for at være sammen med sine kære, er borgeren nødt til at flytte fra Danmark.

For at tage ophold i foreksempel Thailand, skal man dokumentere overfor De Thailandske myndigheder en fast indtægt.

Pensionens grundbeløb er ikke nok til denne dokumentation, derfor er mange tvunget til at beholde adresse i Danmark.

Hvis man lod pensionisten, som er berettiget til pensionstillæg mv. beholde den fulde pension ved udrejse til lande udenfor EØS, ville mange vælge at registrere sig som udrejst og spare huslejen og flybilleten til Danmark.

Dette ville øge livskvaliteten hos en del fattige folkepensionister og spare samfundet for nogle milliarder til kontrol, pleje, boligsikring, varmetilskud, brille og tandlægetilskud, sygesikring, lægebesøg og meget mere, samt give ledige boliger til de stakkels flygtninge, som fryser i teltene om vinteren.

En win win situation for alle parter.

Hvor afleverer man dette budskab, så den fiser ind hos en eller anden person, der kan gøre noget ved det????????

Med venlig hilsen

Kurt Rasmussen

Skribentmail: