JOB, BOLIG, GENERELT, UDSTATIONERING, BOPÆL

Kim Kristensen

Flag 01-07-12 ~Et minuts læsning · 178 ord

Kim Kristensen er oberst og forfatter, og han er hofmarskal ved Det danske kongehus (fra 01-04-2021). Han har fra 2007 boet i Afghanistan.

Knappenåle Steder *)
- har fra 2007 boet i Afghanistan - er hofmarskal ved Det danske kongehus (fra 01-04-2021)
- har fra 2009 til 01-10-2012 boet i Paris-området (Frankrig) - har fra 01-10-2012 været ceremonimester ved Den Kongelige Livgarde
- har fra 2004 boet i Serbien (Kosovo) - har fra 2009 til 01-10-2012 været forsvarsattaché ved Den danske ambassade / Paris
- har fra 1995 boet i Centralkroatien (Kroatien) - har fra 2007 været oberstløjtnant og chef for hold 4 i Afganistan for Forsvaret
- er født i Vordingborg (Danmark) - har fra 2004 været stabschef for den danske bataljon i Kosovo for Forsvaret
- har fra 1995 været kompagnichef i Krajina for Forsvaret

* ) Fusionerede steder optræder oftest med det aktuelle navn.

De anførte tilknytninger stammer fra tilsammen 4 forskellige kilder fordelt på 4 forskellige medier.

Nationalitet: Dansk.

Kim Kristensen er født i tvillingernes tegn.

Beskrivelse på Wikipedia.

Seneste opdatering af tabel: 01-04-2021