GENERELLE, FORHOLD, GENERELT

Ressourcer fordelt på lande

Flag 01-10-03 ~Et minuts læsning · 46 ord

En del ressourcer har kompetencer inden for flere lande, og derfor optræder de hver især flere steder i oversigten. Dette er samtidig forklaringen på, at det samlede antal ressourcer ofte er højere end tallet ud for landet i venstre spalte.

Se også ressourcerne opdelt på emner.

Skribentmail: