carlsberg carlsberg/tuborg (3)

Bjørn Karsholt er cand.merc. (afsætning), og han er ansat ved Dansk Selskab for Virksomhedsledelse ...

Svend Erik Albrethsen er kemiingeniør og brygmester, og han har i en periode været ansat ved Carlsberg ...

Peter Asgeir MacGregor Sadolin (afdød) var HA og MBA, og han var i en periode ansat ved Akzo Nobel ...