cabinet brahin og klinker cabinet brahin og klinker (22)

Professionelle ejendomshandlere – marchands de biens – defineres som personer, der specialisere sig i at købe fast ...

ISF står for l’Impôt de Solidarité sur la Fortune, hvilket på dansk betyder formueskat, og siden 1989 har erstattet ...

Har man som køber i en købsaftale om fast ejendom i Frankrig indsat et forbehold for opnåelse af et bank eller kreditforeningslån, påhviler det efterfølgende køber at bevise at man på tilstrækkelig vis har søgt om lån. ...

I juridisk terminologi sondrer man mellem begreberne fysiske personer overfor moralske personer ...

Som det altovervejende udgangspunkt skal man holde sig for øje, at en byggetilladelse er en individuel forvaltningsakt, ...

I medfør af § L 66 i Den Franske Lovbog om Skattesager kan skattepligtige skønsmæssigt skatteansættes, såfremt der ikke ...

Når formue overstiger dette beløb, beskattes der i 2007 efter franske regler i overensstemmelse med nedenstående skema ...

I medfør af § 102 i Den Franske Civillovbog er en fast bopæl med hensyn til udøvelsen af borgerrettigheder og pligter ...

Skab en skattefri formue under karibiske palmers sus ...

Siden det 15. århundrede har franske notarer organiseret salg af ejendomme på auktion, hvorved der brændes lys ...

I en dom af 11. oktober 2007 tager EF Domstolen en afgift op til overvejelse, som går imod den fri bevægelighed for kapital. ...

Notarerne har til opgave at informere parterne om indholdet af de dokumenter, som de opretter og om de rettigheder og ...

Kapitalvindingsskat – la plus value for fast ejendom i Frankrig ...

Boligmarkedet i Frankrig og navnlig Sydfrankrig er fortsat i stigning ...

I medfør af § L 23 A i Den Franske Lovbog om Skattesager, der omhandler kontrol og verificering af formueskat, kan ...

Hvad er en boble? Tyggegummi og sæbebobler. Bobler er ikke kun, hvad man tror, at de er ...

I det daglige arbejde med at rådgive danskere, der har ejendom i Frankrig, har vi ofte måttet sige ”Hvis I dog bare ...

De fleste indehavere af et hus eller en lejlighed i Frankrig i dag er opmærksomme på det fornuftige i at sikre den ...

Det familieretlige system i Danmark for familier med ukomplicerede formueforhold eller uden særbørn bliver groft ...