c c jensen c c jensen/kina (1)

Thomas Møller Andersen er eksporttekniker, og han er ansat ved C. C. Jensen. Han har i en periode boet i Kina ...