business school laUSAnne business school laUSAnne (1)

Bettina Aller er BA, og hun er ansat ved Aller. Hun har tidligere boet i Sverige som voksen ...