bs invest bs invest (1)

Steen Bagger Sørensen, og han har et tillidshverv hos Gumlink. Han ejer firma i Skotland ...