bruun og sørensen international bruun og sørensen international (3)

Gunnar Kjær er civilingeniør, og han har i en periode været ansat ved BS Miljøteknik ...

Flemming Godsk Jensen er elektriker og tidl ...

Ole Ib Andersen er ingeniør og murermester, og han har tidligere ejet Vilh. Zetner ...